Canlılarında Yaşamaya Hakkı Vardır

Bu öğrenme öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır:

7.1. Gözlemleri sonucunda farklı yaşam alanlarında bulunan canlılara örnekler verir (BSB-1).

7.2. Çevredeki bir yaşam alanına uyum sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin eder (BSB-8).

Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda  bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyo-bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

Modül Tanıtım

Öğrenci Etkinlikleri

öğretim yöntemleri

değerlendirme

öğretmen notları