Araba Sürerken Neden Gözlerim Yoruluyor?

Bu öğrenme ve öğretme modulü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır.
2.1 Çeşitli maddeleri ışığı geçirgenlik durumlarına göre saydam, yarı saydam ve saydam olmayan (opak) olarak sınıflandırır. (BSB_5)
2.2 Verilen bir maddenin saydam olup olmadığını deneyerek bulur. (BSB_14)
2.3 Çevresinden saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelere örnek verir. (BSB_1)
Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyo-bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

TASARIM:

Modül tanıtım  

Öğrenci etkinlikleri

Öğretim yöntemleri 

Değerlendirme

Öğretmen klavuzu