ATATÜRK’ÜN YESİL DÜNYASI

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencileri karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır.
1. Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranışlarda bulunanları uyarır.
2. Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözlerine örnekler verir.
Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyo bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikler içermektedir.

modül tanıtımı

öğrenci etkinlikleri

öğretim yöntemleri

değerlendirme

öğretmen notları