CANLILARIN NESLİ TÜKENMESİN

 

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır:

8.2. İnsan etkisiyle ülkemizde nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde olan bitki, hayvanlara örnekler verir. (FTTÇ-18,20)

Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyobilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

modül tanıtımı 1

öğrenci etkinlikleri 2

öğretim yöntemleri 3

değerlendirme 4

öğretmen notları 5