Çevreme Nasıl Uyum Sağlayabilirim?

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır.
7.3.Canlıların içinde yaşadığı ortama uyum sağladığını fark eder.
Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyo-bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

modül tanıtımı_1

öğrenci etkinlikleri_2

öğretim yöntemleri_3

değerlendirme_4

öğretmen notları_5