Çevremizde Yankılanan Sesler

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır: 3.1.Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını fark eder (BSB-1) 3.2.Sesin bir engel ile karşılaştığında yansıdığını deney ile keşfeder (BSB-1, 8, 17). 3.3.Yankı olayının sesin yansıması sonucu oluştuğunu ifade eder (BSB-8) 3.4.Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından nasıl yararlanıldığına örnekler verir (FTTÇ-9, 16, 17; TD-3). Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyobilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

Tanıtım

Modül Tanıtım

Öğrenci Etkinlikleri

Öğretim Yöntemleri

Değerlendirme

Öğretmen Notları