Düğünden Gelen Sesler Bizi Neden Rahatsız Eder?

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımların kazandırılmasını sağlamaktadır.
3.11. Tiyatro, konser salonu gibi mekânlarda ve tarihî yapılardaki
akustik uygulamalara örnekler verir.
Bu modülde, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kapsayarak sosyobilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

modül tanıtım

öğrenci etkinlikleri

öğretim yöntemleri

değerlendirme

öğretmen notları