Elimiz Neden Yanıyor?

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.Bu modül öğrencilere aşağıdaki kazanımları öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır.

2.2.Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.
2.3Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.

Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyobilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

TASARIM

Modül Tanıtım

Öğrenci Etkinlikleri

Öğretim Yöntemleri

Değerlendirme

Öğretmen Notları