Isımız Nasıl Sabit Kalır?

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır ve bu modül aşağıda verilen kazanımların öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılması sağlamaktadır:
2. Isının yayılma yolları ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Katılarda ısı iletimini deneyle gösterir (BSB-17, 18).
2.2. Isıyı iyi ileten katıları ısı iletkeni şeklinde adlandırır.
2.3. Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyobilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

Tasarım

Modül Tanıtım

Öğrenci Etkinlikleri

Öğretim Yöntemleri

Değerlendirme

Öğretmen Kılavuzu