Kim Kimi Yer?

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.Bu modül aşağıda verilen kazanımları öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır:

7.5.Bir yaşam alanındaki canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren besin zinciri modeli oluşturur.

Bu modül,öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyobilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

Modül Tanıtımı 1

Öğrenci Etkinlikleri 2

Öğretim Yöntemleri 3

Değerlendirme 4

Öğretmen Notları 5