SES YALITIMI GEREKLİ Mİ DEĞİL Mİ?

Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu modül aşağıda verilen kazanımları öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır:

3.5. Madde ile karşılaşan sesin soğurulabileceğini fark eder (BSB-1).
3.6. Ses şiddetinin soğurulma ile azaldığını keşfeder (BSB-1, 11, 17, 31).
3.7. Farklı maddelerin sesi farklı soğurduğunu fark eder (BSB-1, 6).
3.8. Ses yalıtımında ve yankı oluşumunu önlemede, kullanılan malzemelerin sesi iyi soğurduklarını fark eder (BSB-8, 30, 31; FTTÇ-32).

Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyo-bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

Modül Tanıtım

Öğrenci Etkinlikleri 

Öğretim Yöntemleri

Değerlendirme

Öğretmen Notları