Tavanın Sapı Elimizi Neden Yakar?

Bu öğreneme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır ve bu modül aşağıda verilen kazanımları öğrencilere iyi bir şekilde kazandırılmasını sağlamaktadır.

Kazanım:2.1Katılarda ısı iletimini deneyle gösterir (BSB-17, 18).

Bu modül, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak sosyo-bilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.

TASARIM:

Modül Tanıtım

Öğrenci Etkinlikleri

Öğretim Yöntemleri

Değerlendirme

Öğretmen Notları