Proje Hakkında

PROFILES Avrupa’ya dağılan ve hatta Avrupa sınırlarını aşan bir proje ağıdır. Bu proje 20 ülkeden Dokuz Eylül Üniversitesi de dahil olmak 22 ortak kurumun katılımıyla gerçekleşmektedir.

PROFILES Avrupa’ya dağılan ve hatta Avrupa sınırlarını aşan bir proje ağıdır. Bu proje 20 ülkeden Dokuz Eylül Üniversitesi de dahil olmak 22 ortak kurumun katılımıyla gerçekleşmektedir.

İlgili öğretmenler işbirliği ve ihtiyaç odaklı çalışmaların yapıldığı ortamlarda mesleki gelişim için fırsatlar bulacak ve PROFILES yaklaşımıyla tanışacaklar. PROFILES ile öğretmenler
•PROFILES öğretim materyallerini kendi sınıflarına uyarlayacak ve kullanacak
•Yerel ya da bölgesel olarak düzenlenecek olan PROFILES öğretmen eğitimi çalıştayları ve seminerlerine katılacak
•Öğretmenlerimizin sorgulamaya dayalı fen eğitimi (SDFE) yapma konusundaki öz yeterliliklerini artırmak odaklı ve öğrencilerin bilimsel okuryazarlık düzeyini artırmak üzere motivasyonu destekleme yöntemlerine hakim öğretmenler yetiştirmeyi hedefleyen PROFILES uzun dönemli öğretmen mesleki gelişim kurslarına katılacak
•PROFILES işbirliği ağına aktif katılım sağlayacak ve PROFILES hakkında diğer fen öğretmenlerde de farkındalık yaratacak
•Berlin’de düzenlenecek olan uluslar arası PROFILES konferanslarından birine katılma şansı bulacaktır.

MESLEKİ YANSIMA ODAKLI OLMA
PROFILES projesinin yoğunlaştığı nokta mesleki yansıma odaklı öğretimdir. Öğretmenlerin kendileri tarafından belirlenen özellikle sorgulamaya dayalı fen eğitimi (SDFE) ve bu eğitimi destekleyen öğretim yöntemleriyle ilgili bilimsel , pedagojik ve eğitsel yeterliklilerini artırmak üzerine odaklanılmaktadır.

Önce, Gateway yöntemiyle katılımcı öğretmenlerin tercih ettikleri mesleki gelişime yönelik ilgi alanları anlaşılacaktır. Bu ilgi alanları ve öğretmenlerin ihtiyaçları SDFE içerikli, öğrencinin motivasyonunu artırmaya yönelik öğretim metodlarının olduğu ve denendiği sınıf ortamlarında işbirliği ile yapılacak ve bir PROFILES lideri tarafından desteklenecek olan mesleki gelişim çalıştaylarına temel oluşturacaktır.

SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME
PROFILES projesinin merkezinde yatan düşünce “Bilim Yoluyla Eğitim”dir. Bilim yoluyla eğitim; “Eğitim öğrenmenin odağıdır ve bilim bunun için bir araçtır” ifadesiyle özetlenebilir.
PROFILES dersleri;
•Öğrencilerin benzerliklerini ve ihtiyaçlarını yansıtır.
•Öğrencilerin günlük yaşamından konular seçer.
•Fen bilgisinin temel kavramlarını öğrencinin yaşına uygun yöntemlerle derinlemesine kavramasına sağlar.
•Disiplinler arası sınırlılıkları aşar.
•“Sorgulamaya dayalı fen eğitimi” yaklaşımını benimser ve öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir.
•Bir çok Avrupa Ülkesinin eğitim standartlarında belirlenen beceri alanlarında ve disiplinler arası konularda öğrenmeyi destekler.
•Öğrencileri sosyo-bilimsel konularda görüş bildirmeleri ve gerekçeli/dayanaklı kararlar vermeleri konusunda yönlendirir.
•Sınıf ortamının dışında da öğrenme için öğrencinin iç/ kişisel motivasyonunu artırmayı hedefler.