Yayınlar

Cavas, B. “The meaning of and need for “Inquiry Based Science Education (IBSE)”. Journal of Baltic Science Education, 11(1), 4-6, (2012). (SSCI)

Cavas, B., Özdem, Y., Cavas, P., Holbrook, J. “The use of Robotics in Science Education: Can Traffic Accidents be Eliminated by Robots?” ICASE International Teacher Seminar. Seminar Book, 65-73, 8-15 December 2012, Bangkok, Thailand (2012)

Çavaş, B. “The Effects of Robotics Club on the Students’ Performance on Science Process & Scientific Creativity Skills and Perceptions on Robots, Human and Society”. IOSTE Symposium, 25 October – 03 November 2012, Tunis, Tunisia (2012).

Çavaş, B. “Continuous Professional Development in PROFILES Project: Experiences from Turkey” IOSTE Symposium, 25 October – 03 November 2012, Tunis, Tunisia (2012).

Özdem, Y., Çavaş, B. “PROFILES Continuous Professional Development Workshops in Turkey” Inquiry Based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Book of invited presenters, 163-165, 24-26 September 2012, Berlin, Germany (2012)

Cavas, B., Özdem, Y., Cavas, P., Holbrook, J. “The use of Robotics in Science Education” Inquiry Based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Book of invited presenters, 192-195, 24-26 September 2012, Berlin, Germany (2012)

Çavaş, B., Holbrook, J., Özdem, Y., Çavaş, P. “Networking among Science and Technology Teachers: Experiences from the Profiles Project in Turkey to reduce heterogeneity in inquiry based science teaching and learning” 21st Symposium on Chemical and Science Education. 17-19 May 2012, Dortmund, Germany (2012).

Çelik, K., Çavaş, B. “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesinin Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yöntemi ile İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi” Ege Eğitim Dergisi, (Basımda)

Çavaş, B., Özdem, Y. “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Sürekli Mesleki Gelişimi: PROFILES Projesi Çalıştayı (Bilimsel Süreç Becerileri)” 6.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Sempozyumu. Gaziantep (2012).

Çavaş, B., Özdem, Y., Çavaş, P., Kesercioğlu, T. “PROFILES: Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı Bir Program” X.Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 672-673, Nigde (2012).

Çavaş, B., Özdem, Y., Çavaş, P., Kesercioğlu, T. “What do stakeholders think about science education in Turkey? An example from PROFILES project”. International Conference on Interdisciplinary Research in Education, North Cyprus (May, 2012).